tren
+90232 449 33 11Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

Nasıl Çalışır?

Biotek arıtma tesisleri ardışık çamur sistemi prensibi ile çalışan bir arıtma prosesidir. İlk aşamada atık su içerisine oksijen verilerek, mikroorganizmaların gelişmesi ve atık su içerisindeki kirletici organik maddelerin bu mikroorganizmalar tarafından Karbondioksit ve suya dönüştürülmesi sağlanır.

Atık sular öncelikle bir dengeleme havuzunda debi ve karakterizasyon yönünden dengelenerek, arıtma tesisine sabit ve homojen karakterdeki atık su girişi sağlanır.

Dengeleme havuzunda yer alan pompalar, parçalayıcı bıçaklı tipte seçilir; atık su içerisinde yer alan tekstil malzemeleri, poşet vb. gibi ürünlerin sistem ve ekipmanlara zarar vermesi önlenir.

Arıtma işlemi, atık suyunun dengeleme havuzundan dalgıç pompalar vasıtasıyla biotek havalandırma ve çökeltme tankına alınması ile başlar.

Bu aşamada, biotek havalandırma ve çökeltme tankında yeni mikroorhanizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana gelir. Böylece atık suyun arıtılma prosesi gerçekleşmiş olur. Sistemin ihtiyaç duyduğu oksijen, blower ve tabana döşenen difüzler vasıtası ile sağlanır.

Arıtılan su deşarj öncesinde tam otomatik olarak klorlanır ve hijyenik bir deşarj gerçekleşir.

Arıtılan su bahçe sulaması amaçlı olarak kullanılabilir.

Sistem tam otomatik PLC kontrollü olduğundan insan müdahalesi olmadan tam otomatik olarak çalışır.

Atık Su Karekterizasyonu

Atık su arıtma sistemi dizaynında, evsel kullanımlardan kaynaklanan atık sulara ait kirletici parametre değerleri olarak, yandaki tabloda verilen litretür değerleri kabul edilmiştir.

 

 

BioTek, keskili arıtma esasına göre dizayn edilmiş olup, çalışma verimi %95’tir

Çıkış Suyu Karekterizasyonu

Arıtılan su, Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Tablo 21 ile belirlenen alıcı ortam deşarj standartlarına uygundur.