tren
+90232 449 33 11Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

Kalite ve Servis

 

BioTEk sistemleri Türk Standarları Enstitüsünün Kalite Uygunluk belgesine sahiptirler.

BioTek Paket Evsel Atıksu Arıtma sistemlerinin üretiminde yine Türk Standarları Enstitüsü tarafından verilmiş imalata Yeterlilik Belgesine sahiptir.

BioTek sistemlerimizde kullanılan tüm komponentler ISO ve TSE normlarına uygundurlar.

BioTek Paket Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri markamız, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.

KALİTE GÜVENCESİ

BioTek Paket Sistemlerimiz çevre, inşaat, makina ve elektrik mühendisliği bilgi birikimiyle bilgisayar destekli ortamlarda tasarlanmaktadır. İmalat, taşıma ve montaj aşamasında operasyonel etkinlik prensibiyle yüksek kalite standartlarını karşılamaktadır. Türkiye çapında çalışan yüzlerce uygulamamız kalite güvencesinin hayata geçmiş unsurlarıdır.

Malzeme ve Ekipman Garantisi

Şirketimiz talimatnamelere uygun çalıştırılmaları kaydıyla, arıtma tesisinde kullanacağı her türlü ekipman ve enstrüman işletmeye alma tarihinden itibaren 2 yıl süre ile garanti eder.

Bakım ve Servis Garantisi

Ünite ve ekipmanlar işletmeye alma tarihinden itibaren 2 yıl süre ile tarafımızdan periyodik olarak ziyaret edilerek bakım ve kontrolden geçirilir. Bu süre zarfında ünitelerin performansı da izlenir.

Proses Garantisi

Tesis nüfusu ve atıksu debisi ile ilgili olarak belirtilen hususlar geçerliliğini korumak kaydıyla, şirketimiz arıtma ünitesinin ilgili Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan aşağıda tesis büyüklüğüne göre tanımlanmış kalite standartlarına uygun çıkış suyu vereceğini 2 yıl süreyle garanti eder. Aksi taktirde arıtma ünitesinde gerekli düzen ve düzenlemeleri karşılıksız olarak yapmayı taahhüt eder.

Evsel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarj standartları
(Sınıf 1: Kirlilik yükü ham BOI olarak 60 kg/gün’den küçük, Nüfus<1000)

 

 

Paket arıtma servis güvencesi

BioTek sistemlerimizin her türlü servis ve bakımları deneyimli kadromuz tarafından yapılmaktadır. Servis hizmetlerimiz ile BioTek paket evsel atıksu sisteminin çalışma performanslarının korunması sağlanmaktadır. Ayrıca tesise ait tüm elektromekanik ekipmanlar hakkında know-how desteği ve kullanım mühendislerimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca BİoTek sistemlerinde kullanılan komponentler bol yedek parça hizmetiyle desteklenmektedir.