entr
+90232 449 33 11Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

How Does It Work?

Biotek arıtma tesisleri ardışık çamur sistemi prensibi ile çalışan bir arıtma prosesidir. İlk aşamada atık su içerisine oksijen verilerek, mikroorganizmaların gelişmesi ve atık su içerisindeki kirletici organik maddelerin bu mikroorganizmalar tarafından Karbondioksit ve suya dönüştürülmesi sağlanır.

Atık sular öncelikle bir dengeleme havuzunda debi ve karakterizasyon yönünden dengelenerek, arıtma tesisine sabit ve homojen karakterdeki atık su girişi sağlanır.

Dengeleme havuzunda yer alan pompalar, parçalayıcı bıçaklı tipte seçilir; atık su içerisinde yer alan tekstil malzemeleri, poşet vb. gibi ürünlerin sistem ve ekipmanlara zarar vermesi önlenir.

Arıtma işlemi, atık suyunun dengeleme havuzundan dalgıç pompalar vasıtasıyla biotek havalandırma ve çökeltme tankına alınması ile başlar.

Bu aşamada, biotek havalandırma ve çökeltme tankında yeni mikroorhanizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana gelir. Böylece atık suyun arıtılma prosesi gerçekleşmiş olur. Sistemin ihtiyaç duyduğu oksijen, blower ve tabana döşenen difüzler vasıtası ile sağlanır.

Arıtılan su deşarj öncesinde tam otomatik olarak klorlanır ve hijyenik bir deşarj gerçekleşir.

Arıtılan su bahçe sulaması amaçlı olarak kullanılabilir.

Sistem tam otomatik PLC kontrollü olduğundan insan müdahalesi olmadan tam otomatik olarak çalışır.

Waste Water Characterization

In the design of waste water treatment system, the literature values given on the next table are accepted as pollutant parameter values ​​of wastewater generated as a result of domestic use.

BioTek is designed according to batch treatment basis and its operating efficiency is 95%.

Characterization of Outlet Water

The treated water is in compliance receiving environment discharge standards defined in Water Pollution Control Regulation of Environmental Law.

 
Values ​​in dark color are for 24-hour composite sample